رنگ ساختمانی فراز پیشه را می توانید با کیفیت بالا از نمایندگی ها تهیه کنید

رنگ آسفالتی یک فرآورده نفتی است که برای نفوذ در بتن، آجر یا فلزات استفاده می شود. در سه تغییر ارائه می شود:

1. به عنوان یک لاک نافذ حاوی حلال های آلی (حلال حذف)، که به لاک اجازه می دهد تا به منافذ موجود در بستر نفوذ کند و سپس تبخیر شده و ماده محکم می

چسبد (حلال ها سمی هستند، بنابراین لاک ها را نمی توان در اتاق های بسته استفاده کرد).

2. به صورت امولسیون یا سوسپانسیون که به داخل بستر نفوذ نمی‌کند، اما در بالا باقی می‌ماند، اما از طرف دیگر برای رقیق کردن آنها از چنین مواد افزودنی استفاده

می‌شود که در هنگام خشک شدن فقط بخار آب را تبخیر می‌کنند.

3. آسفالت داغ داغ در نظر گرفته می شود (امروزه فقط به طور استثنایی استفاده می شود).

مواد آسفالتی به خودی خود در برابر اثرات آب و هوایی مقاومت نمی کنند، بنابراین نیاز به لایه های عایق اضافی دارند و به عنوان عایق رطوبتی نیز عمل نمی کنند.

برای اطلاع از قیمت رنگ ساختمانی فراز پیشه با مشاوران مجموعه در ارتباط باشید.

رنگ های پراکنده

واژه پراکندگی به عنوان مترادف کلمه پراکندگی به کار می رود و در مورد مواد پوششی، این اصطلاح را می توان به سادگی به عنوان پراکندگی حداقل دو ماده توضیح

داد که یکی از آنها در دیگری پراکنده است – به طور خاص، یک ماده است. پلیمری که با مشارکت سایر مواد در آب پراکنده می شود. اصل ایجاد یک فیلم پوششی بر

اساس تبخیر آب است، بنابراین اصطلاح پراکندگی معمولاً به تمام رنگ هایی اطلاق می شود که قابل رقیق شدن در آب هستند.

رنگ های مینا

در اصل، این یک نامگذاری جمعی از هر رنگی است که حاوی رنگدانه است (رنگی است) و برای پوشش نهایی در نظر گرفته شده است.

رنگ های اپوکسی

این رنگ ها حاوی رزین های اپوکسی (به اصطلاح پلی اپوکسید – اپوکسی واکنش نداده؛ اپوکسی اتری است واکنش پذیرتر از سایر اترها) هستند و اغلب به عنوان

لاک دو جزئی یا درزگیر شناخته می شوند. برای سخت شدن، آنها به یک ماده اضافی – سخت کننده یا سخت کننده نیاز دارند. این مواد سمی هستند، خود رنگ های

اپوکسی سمی نیستند. اما رزین‌های اپوکسی اشکال مختلفی دارند و می‌توانند در زمینه رنگ‌ها برای تولید مواد مختلف مانند مواد پوشش‌دهنده پودری، بایندرها،

حلال‌ها، مواد پوشش‌دهنده دو جزئی فوق‌الذکر، لاک‌های پخت، نفوذ یا آب مورد استفاده قرار گیرند. -رنگ ها و لاک های رقیق شونده